Tuulettuvien ryömintätilaisten alapohjien kosteusongelmat

DRYMON OY
Pentti Rytkönen

Historia

Tuulettuvia ryömintätilaisia alapohjia on Suomessa tehty kauan. Hyvien kokemusten perusteella otettiin rakenne ”parannettuna” käyttöön, mutta silti nykyaikaista tuulettuvan alapohjan rakennetta ei voi verrata alkuperäiseen esikuvaansa.

Nykyisessä rakenteessa on kolme hyvin ratkaisevaa eroavaisuutta esikuvaansa verrattuna:
lämmöneristyskyky on moninkertainen, rakenne ei ole hygroskooppinen eikä tuuletusta ohjata vuodenaikojen mukaan.

Kun rakenne poikkeaa näin olennaisesti alkuperäisestä ja rakenteen kosteustekninen tarkastelu laiminlyötiin ennen rakenteen käyttöönottoa, ei liene yllätys, että kosteusteknisiä ongelmia on ollut varsin runsaasti.
>>

Drymon: ilmankuivain asiantuntija | Ilmankuivaajat | Palvelut | Tuulettuva alapohja-lattia | Varastointi | Prosessien ilmanvaihto | Laboratorioiden ilmanvaihto | Erityiskohteet | Uutisia | Kuvagalleria | Yhteystiedot