Tuulettuvien ryömintätilaisten alapohjien kosteusongelmat

DRYMON OY
Pentti Rytkönen

Miten korjataan ?

Yli 15 vuoden käyttökokemuksella voin kertoa, että alapohjan ilman kuivaaminen tarkoitukseen sopivalla ilmankuivaajalla paras ja varmin menetelmä.
Tähän käyttöön sopivat ainoastaan sorptiotekniikkaan perustuvat ilmankuivaajat, koska alapohjan lämpötila on niin alhainen etteivät muut kuivausmenetelmät saavuta riittävän alhaista suhteellista kosteutta.
Turvallinen kosteus on 55%RH varsinkin saneerauskohteissa, joissa orgaaninen kasvustoa jo esiintyy. Kuivaus ei tapa kasvustoa, mutta se jää lepotilaan eikä enää tuota hajoamistuotteita tai itiöitä.

Ilmankuivausjärjestelmä on varsin yksinkertainen.
Ilmankuivaaja asennetaan tekniseen tilaan tai kylmään varastoon josta on helppo tehdä kanavoinnit alapohjaan. Jos sopivaa tilaa ei löydy, voidaan ilmankuivaaja asentaa myös alapohjaan, mutta suodattimien vaihto ja muu toiminnan seuranta on silloin huomioitava tarkemmin. Tukkeutunut suodatin pienentää kuivaustehoa ja lopulta laite ei kuivaa laisinkaan.

Ilmankuivaaja imee ilman yhdestä pisteestä ja kuljettaa sen kuivaajan läpi. Ilmassa oleva kosteus sitoutuu roottoriin ja kuivailma johdetaan kanavan kautta alapohjaan. Ilmankuivaajalle otetaan ulkoa pieni ilmamäärä, elvytysilma (regenerointi-ilma), johon alapohjasta roottoriin sitoutunut kosteus siirretään ja puhalletaan tämä märkä ilma takaisin ulos. Alapohjaan asennettu hygrostaatti käynnistää ja pysäyttää koneen kun haluttu kosteus on saavutettu. Kuivailmakanavaksi soveltuu normaali kierresaumakanava eikä sitä tarvitse eristää.
Regenerointi-ilmakanavina voidaan käyttää myös kierresaumakanavaa, mutta se on yleensä syytä eristää.

Tällä tavalla toteutettuna saadaan kaikissa olosuhteissa toimiva ja turvallinen alapohja rakenne.
Samalla poistuvat talvella tuuletuksesta syntyvät ongelmat (kylmät rakenteet, putkistojen jäätyminen ym.).
Koska alapohja on suljettu ulkoilmasta, on alapohjan ilman lämpötila myös talviaikana useimmiten yli +10 ºC, eikä putkistojen jäätymisriskiä ole. Myös lattiaveto vähenee korkeammista pintalämpötiloista johtuen ja asumisviihtyvyys paranee.
Lisäksi alapohjan kautta johtuvat lämpöhäviöt pienenenevät merkittävästi.
Edellä kuvattu menetelmä soveltuu käytettäväksi saneerauskohteissa kuin uudisrakentamisessa. Eikä rakennustyypit rajoita käyttöä. Rakennus voi olla omakotitalo tai suuri julkinen tai teollinen rakennus, perusratkaisuna menetelmä on aina sama.

<<

Drymon: ilmankuivain asiantuntija | Ilmankuivaajat | Palvelut | Tuulettuva alapohja-lattia | Varastointi | Prosessien ilmanvaihto | Laboratorioiden ilmanvaihto | Erityiskohteet | Uutisia | Kuvagalleria | Yhteystiedot